Podcasten

Et roadtrip gennem Borgerkrigsland

Borgerkrigens ekko bliver en podcast, der forbinder USA’s nutidige kulturkampe med sporene fra Den Amerikanske Borgerkrig, som i 1860’erne var tæt på at splintre den unge nation.

Den nye og gamle borgerkrig
Vi drager ud på et nysgerrigt antropologisk og historisk roadtrip gennem “Borgerkrigsland”. Med det ord henviser vi både til gamle og nye brudflader: Dels til den oprindelige borgerkrig og dens grundlag, og dels til nutidens konflikter, som flere iagttagere allerede har kaldt en “ny” amerikansk borgerkrig. Det er vores påstand, at kun ved at forstå dette “mellemværende” mellem fortid og nutid kan vi for alvor begribe USA’s nye sammenstød og splittelser. Splittelser, som vil være ekstra skarpt optrukne i valgkampene og de juridiske slagsmål frem mod præsidentvalget i november.

Podcasten baserer sig på antropolog Mads Daugbjergs mangeårige forskning i og omkring Gettysburg, borgerkrigens mest ikoniske slagmark, der i dag er knudepunkt i en omfattende kulturarvsturisme.

Gamle konflikter i ny forklædning
Vi tager på landevejen for at optegne og udrede trådene mellem fortidens og nutidens konflikter og dykker ned i de roller, den gamle krig har i de nye kampe. Altså de måder, arvegodset og spændingerne fra den oprindelige konflikt kommer til syne på, genbruges og nyfortolkes i dag. Mange af de kernemodsætninger, der lå til grund for 1860’ernes krig – for eksempel om slaveri og racetænkning, om delstaternes rettigheder, eller om betydningen af ordet frihed – genfindes nemlig i nye varianter i dag.

En reportagefortælling om amerikanske liv og identiteter
Med podcasten vil vi skabe en fortættet og stedspecifik reportagefortælling om hvordan fortiden bruges, genbruges og misbruges. Om krigens kulturarv og efterklange. Om genopførelser, fortrængninger og spøgelser. Og om amerikanske liv og identiteter i 2024, som de udleves i borgerkrigens historiske slagskygge. Vi tager lytteren med til fronten, ikke kun den historiske, men også til de helt aktuelle brudlinjer, hvor USA’s grundværdier er sat på spidsen i dag.